EIENDOMSTAKST1 AS – Nemkosertifisert eltakstmann som dekker hele Norge innenfor skade, reklamasjon og eierskiftesaker

Vi bistår privatpersoner, advokater, forsikringsselskaper, sameier, borettslag og bedrifter. Vi er kjent for å gjennomføre en kvalitativ god kontroll av det elektriske anlegget og vil kun avdekke forhold som har betydning for for våre oppdragsgivere. I tillegg til fysiske og omfattende stikkprøver av elektroinstallasjonen utfører vi blant annet elektrotermografering av varmekabelinstallasjoner. Vi tilbyr også rådgiving og sakkyndige vurderinger basert på oversendt dokumentasjon. Vi har solid erfaring og kompetanse på fagfeltet og har blant annet vært sakkyndig i Oslo tingrett, Nedre Romerike tingrett og Moss tingrett. Vi jobber hver eneste uke med saker for advokatbransjen og forsikringsbransjen innenfor ulike elektrorelaterte tvistesaker og vårt hovedfokus er å levere kvalitative rapporter som også bidrar til vårt positive omdømme i bransjen.

Daglig leder Per Iver Strand er også Norsk takst sin representant i Normkomiteén NK219 som er den nye ordningen som jobber med en nasjonal standardisering av eltakstbransjen.

Eksempel på at termografi kan avdekke varmekabler under vegger:

Eksempel på at åpning av innfelte brytere og stikkontakter «kan lønne seg»: Avviket her viser alvorlige avvik med potensiell brannfare.

Vi er en av få foretak som er sertifisert av Nemko for  taksering og tilstandsvurdering av elektrotekniske anlegg i boliger og mindre næringseiendommer. I løpet av de siste årene har vi jobbet mest med reklamasjonssaker relatert til eierskifte og skadesaker for forsikringsselskap. Har du kjøpt en bolig og du mistenker at det kan være feil ved det elektriske anlegget bør du ta kontakt med oss for en uavhengig vurdering. Vi gjør oppmerksom på at de fleste eierskiftesaker ofte starter med at boligeier opplever enkelte funksjonsmessige svakheter gjerne i kombinasjon med at deler av boligen har vært renovert den senere tiden og at det ikke foreligger dokumentasjon på el.anlegget. Vi har flere tilfeller hvor vi har avdekket i overkant av hundre avvik og med bygningsmessige forhold som også blir påvirket av dette så har utbedringene blitt estimert til flere hundre tusen kroner. Vi bistår blant annet med følgende tjenester:

  • Eierskiftesaker – el.anlegg
  • Reklamasjonssaker – el.anlegg
  • Tilstandsvurdering el.anlegg (generelt, ved kjøp, salg eller overtagelse)
  • Skadetaksering av el.anlegg (brann, vann, lyn, varmekabler, naturskade m.m.)
  • DD (Due diligence) for næringsbygg: overordnet teknisk vurdering relatert til kjøp/salg av næringseiendom

Innenfor elektro bistår vi også med kontroll og skadetaksering av sameier, borettslag og mindre næringseiendommer. Vi er også en foretrukket aktør for forsikringsbransjen innenfor skadetaksering ved tavlebrann, lynnedslag og andre elektrorelaterte skadesaker og reklamasjonsforhold.

Tilbakemeldingene fra våre kunder er at vi er svært nøyaktig både under befaringen og i den påfølgende rapporten. Vi har kunder innenfor forsikringsbransjen, advokatkontor, eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere og ikke minst privatpersoner. Det er dessverre høyt konfliktnivå ved salg av eiendom. Vi kan bistå med godt dokumenterte rapporter og i mange tilfeller vil disse rapportene kunne medføre at du som boligkjøper får gjennomslag for de forhold som vi avdekker. Vi opplever fornøyde kunder og kan på forespørsel oppgi referanser.

Ring oss på 92 80 60 32 eller send oss epost på post@eiendomstaksten.no

Vi garanterer kort leveringstid fra befaring til ferdigstilt rapport.

https://no.linkedin.com/in/eiendomstakst1

            [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]