Eltakst – vår kompetanse og din trygghet som kunde

Vi opplever stor etterspørsel innenfor eierskiftesaker på elektro og vi anbefaler alle som er i tvil om tilstanden på det elektriske anlegget i boligen de nettopp har kjøpt om å ta kontakt for en vurdering. Vår erfaring med slike saker er avgjørende for at du som boligkjøper oppnår en best mulig start på denne prosessen.

Vi opplever stor etterspørsel av skadesaker innenfor elektro. Vi dekker alle elektrorelaterte skader og leverer rapporter til forsikringsselskaper. Vi kan nevne lynnedslag, skader på varmekabler, tavlebrann, vannskader m.m. Vi har også kompetanse til å være prosjektleder for større skadesaker og tilbyr 24 timers service. Ta kontakt på tlf/sms – vi har samarbeid med ulike forsikringsselskap.

Vi erfarer god respons på våre reklamasjonsrapporter og derfor er det viktig at vi blir engasjert i tidligfasen av en konflikt. Vi har samarbeid med byggtakstmenn og advokater som kan bistå i tvistesaker. Ofte er eierskiftesaker i forbindelse med boligkjøp kompliserte saker med flere fagdisipliner hvor tverrfaglig samarbeid er viktig. Da er det også avgjørende at advokaten har erfaring med nettopp slike saker. Vi er sertifiserte som skadebehandler hos in4mo

Kontakt oss gjerne på: post@eiendomstaksten.no eller tlf: 928 06 032

En av våre saker er omtalt i Aftenposten: det var avgjørende med en omfattende gjennomgang av boligens el.anlegg og en påfølgende detaljert og godt dokumentert rapport. Trykk her for å lese hele saken!

Manglende takster er også en grunn til at mange taper: les mer her!

 

Samling av takstbransjen er sluttført

Samordningen av Norges Takseringsforbund og NITO Takst er nå gjennomført. I helgen fikk den nye, felles bransjeorganisasjonen nytt bruksnavn og ny president.

De to opprinnelige forbundene fusjonerte i 2017, og etablerte en samlet organisasjon for hele takstbransjen. I helgen avholdt den nye organisasjonen sin første, felles generalforsamling.

– I løpet av de siste månedene er arbeidet med den praktiske samordningen sluttført. Siste ledd i prosessen var beslutningen om ny, felles profil, sier Sture Pettersen, som er nyvalgt president og fremste tillitsvalgte for landets takstmenn og takstforetak.

Bransjen kommer heretter til å profilere seg under navnet Norsk Takst. Det er laget en ny grafisk profil, med logo, fonter og farger, for å styrke innfasingen av det nye markedsnavnet.

– Den nye identiteten sikter mot å ivareta kjerneverdier som tillit og troverdighet, samtidig som vi synliggjør ambisjonene om innovasjon og forretningsutvikling på nye områder, sier Sture Pettersen.

 

Gir mer slagkraft

Forbrukerne vil stifte bekjentskap med begrepet Norsk Takst i takstrapporter i forbindelse med boligsalg, og når bransjen uttaler seg i faglig eller næringspolitisk sammenheng. Organisasjonen opprettholder imidlertid også Norges Takseringsforbund som juridisk selskapsnavn.

Den sammenslåtte takstbransjens første generalforsamling ble holdt i Bodø, som også er hjembyen til den nyvalgte presidenten.
Det nye hovedstyret består ellers av visepresident Roger Andersen fra Lillestrøm i Akershus, Olaf Lundgren fra Bergen, Claus Norsted fra Halden og Tore Rekkedal fra Harstad.

– Som samlet organisasjon har vi nå fått mer slagkraft, og vil være en enda tydeligere stemme i spørsmål som berører bransjen, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk Takst.
Offentlig regulering

De senere årene har regler og rollefordeling knyttet til eiendomsomsetningen i Norge vært et hovedarbeidsområde for bransjen. Motparter i diskusjonene har vært både eiendomsmeglere og selskaper som tilbyr eierskifteforsikring.

– På dette feltet vil vi fortsatt stå opp for vår egen integritet og forbrukernes trygghet. Vi vil også arbeide for en offentlig regulert boligtakstbransje, og dermed en beskyttelse av tittelen som takstmann og takstingeniør, sier Huser.

I tillegg til eiendom har takstmenn oppgaver knyttet til for eksempel næring, landbruk og skadeoppgjør.

– Sammenslutningen mellom takstorganisasjonene forenkler og styrker dialogen med andre parter også på disse områdene, sier Are Andenæs Huser.