AKTUELT

Vi har nå utarbeidet en presentasjon av Eiendomstakst1 AS. Trykk her

 

Eltakst – vår kompetanse og din trygghet som kunde

Vi opplever stor etterspørsel innenfor eierskiftesaker på elektro og vi anbefaler alle som er i tvil om tilstanden på det elektriske anlegget i boligen de nettopp har kjøpt om å ta kontakt for en vurdering. Vår erfaring med slike saker er avgjørende for at du som boligkjøper oppnår en best mulig start på denne prosessen.

Vi opplever stor etterspørsel av skadesaker innenfor elektro. Vi dekker alle elektrorelaterte skader og leverer rapporter til forsikringsselskaper. Vi kan nevne lynnedslag, skader på varmekabler, tavlebrann, vannskader m.m. Vi har også kompetanse til å være prosjektleder for større skadesaker og tilbyr 24 timers service. Ta kontakt på tlf/sms – vi har samarbeid med ulike forsikringsselskap.

Send en epost til: post@eiendomstaksten.no, sms eller tlf. til: 928 06 032

 

Vi er sertifiserte som skadebehandler hos in4mo

En av våre saker er omtalt i Aftenposten.
Det var avgjørende med en omfattende gjennomgang av boligens el.anlegg og en påfølgende detaljert og godt dokumentert rapport.

http://www.aftenposten.no/bolig/Gleden-ved-a-kjope-hus-forsvant-ganske-raskt–far-nesten-2_5-millioner-i-erstatning-9982b.html

 

Vi erfarer god respons på våre reklamasjonsrapporter og derfor er det viktig at vi blir engasjert i tidligfasen av en konflikt. Vi har samarbeid med byggtakstmenn og advokater som kan bistå i tvistesaker. Ofte er eierskiftesaker i forbindelse med boligkjøp kompliserte saker med flere fagdisipliner hvor tverrfaglig samarbeid er viktig. Da er det også avgjørende at advokaten har erfaring med nettopp slike saker.

 

Alltid boligkjøpere som taper på manglende takster

Takstbransjen forener kreftene

NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF) har inngått en intensjonsavtale om å samordne og konsolidere de to organisasjonene, i en felles bransjeorganisasjon for takstmenn.

Takstbransjen har de senere årene møtt nye forventninger fra markedet og står midt i en rivende teknologisk utvikling. – Nå skaper vi en sterkere organisasjon, som skal jobbe for gode rammebetingelser og effektive hjelpemidler for medlemmene. Vi har sammen med NITO funnet ut at utfordringene og mulighetene vår bransje står foran, tilsier en samordning, sier Ottar M. Skare, president i NTF.

Gjennom nært samarbeid i mange viktige saker har NITO Takst og NTF sett at store gevinster kan oppnås gjennom å forene krefter. – Timingen for en felles takstorganisasjon er ideell, vi samler nå takstorganisasjonenes fag- og kompetanseaktivitet i et fellesskap slik at vi får enda bedre kvalitet og utnyttelse av ressursene, sier Audun Bøhn, styreleder i NITO Takst.

Ny app for privatpersoner som ønsker en overordnet og forenklet vurdreing av det elektriske anlegget.

Forskriftene for elektriske anlegg forplikter at du som eier eller bruker av det elektriske anlegget, skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget i boligen din.

Ved å bruke Elektrosjekken, kan du få et visuelt overblikk over evt. feil og mangler på el.anlegget i boligen din eller i en bolig du har tenkt å kjøpe. Elektrosjekken genererer en liste som du kan sende til deg selv på epost og du kan bruke dette som grunnlag for kontakt med eltakstmann eller elektriker/installatør for å få en utvidet kontroll av det elektriske anlegget i den aktuelle boligen.

Lat ned appen her: https://itunes.apple.com/no/app/id1392615669?mt=8