I forbindelse med eierskifterapport for elektro kreves følgende:

Kjøpekontrakt, overtagelsesprotokoll, komplett salgsoppgave inkl. egenerklæring, dokumentasjon på elektrisk anlegg, plantegninger og evt. redegjørelser og annen dokumentasjon fra tidligere eier.

Dokumentasjon på det elektriske anlegget

  • Samsvarserklæring: Eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av elektriske anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg, og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg.
  • Rapport fra risikovurdering: En beskrivelse av hvilke forutsetninger som ligger til grunn for prosjektering og utførelse av arbeidene. Rapporten skal også beskrive spesielle forhold ved installasjonen og begrunne eventuelle avvik fra normal praksis og anvendte normer. Krav til å gjennomføre risikovurdering finnes i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 16.
  • Rapport fra sluttkontroll: Dokumentasjon på at de utførte installasjonsarbeidene er kontrollert visuelt og gjennom målinger og tester.
  • Kursfortegnelse i sikringsskapet: En beskrivelse for hvilke deler av anlegget de ulike kursene forsyner. Videre skal det opplyses om de tekniske spesifikasjonene for kursene, slik som anvendte sikringsstørrelser, ledningsversnitt etc.
  • Utstyrsdokumentasjon: Dette kan være montasje- og brukerveiledninger på det utstyret og materiellet som er benyttet i anlegget, eksempelvis termostater, varmeovner, lamper etc. For større anlegg kan det være nødvendig med tavledokumentasjon, installasjonstegninger, dokumentasjon på jordingsanlegg etc.

Eiendomstakst1 AS innehar bred kompetanse innenfor elektro og kan foreta en uavhengig faglig vurdering av det elektriske anlegget. Våre rapporter holdt et høyt faglig nivå og vi vil ved behov kunne redegjøre for våre rapporter inn i rettssystemet.