Selskapet er sertifisert gjennom Nemko for eltakst innenfor følgende områder:

 • Tilstandsvurdering el.anlegg
 • Skadetaksering av el.anlegg
 • Eierskiftesaker – el.anlegg
 • Brannforebyggende el.kontroll iht NEK 405.2
 • Kontroll sameier, borettslag og Næringseiendom iht NEK 405.3
 • Termografering iht NEK 405.1
  Måling av elektromagnetisk stråling
 • Øvrige elektrotekniske målinger
  Vurdering av dokumentasjon for nye og eksisterende dokumentasjon

Med referanse i at det er svært få sertifiserte el.takstmenn i Norge kan Eiendomstakst1 AS tilby bistand i hele landet. Det vil i slike tilfeller påløpe reiseutgifter – ta kontakt for avtale.
Vi har inngått samarbeid med Nemko godkjent eltakstmann om sidemannskontroll/kvalitetssikring.

Hvem er Nemko?

Bedrifter rundt hele verden stoler på Nemko for evaluering av deres produkter, systemer, installasjoner og personell mot krav i relevante standarder og regelverk.
Siden 1933 har Nemko sikret at sine kunder tilfredsstiller de ulike krav over hele verden. Deres tjenester inkluderer pre-compliance, internasjonal sertifisering, produkt- og systemsertifisering samt produkttesting.
Det opprinnelige NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll) ble opprettet i 1933 som en institusjon for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr som skulle markedsføres og selges i Norge og dermed tilkobles det offentlige strømnettet. Senere ble også testing av krav for radiostøy en del av godkjenningsregimet.
I 1990, da Norge ble en del av EØS, ble EEC-direktivene for sikkerhet (European Community Directives for product safety) implementert, og de obligatoriske nasjonale kravene frafalt. NEMKO ble dermed forvandlet til et uavhengig, selveid selskap, med et rådgivende utvalg sammensatt av representanter for ulike aktører (industri- og handelsorganisasjoner, forbrukergrupper, elselskaper, osv.) som det høyeste tilsynsorgan. NEMKO etablerte samtidig Nemko AS som utgjør det sentrale driftsselskapet og er ansvarlig for det som i dag kalles Nemko Group.
Siden 1992 har både omfanget av tjenester og den globale tilstedeværelsen til Nemko utvidet seg betraktelig.
I dag tilbyr Nemko testings- inspeksjons- og sertifiseringstjenester for produkter og systemer på verdensbasis, og har 20 kontorer på 12 kontinenter.

Eiendomstakst1 AS er sertifisert av Nemko. Sertifikatinnehaver er Per Iver Strand.

Eiendomstakst1 AS er oppført i FG-registeret som kontrollorgan innenfor NEK 405.1 (elektrotermografering), 405.2 (brannforebebyggende elkontroll bolig), og 405.3 (elkontroll næring) og registrert i DSB som el.virksomhet for kontroll av andres elektriske anlegg. Utover dette er Eiendomstakst1 AS sertifisert el.takstmann for tilstand og skade for bolig.

Spesialutdanning som el.takstmann krever inngående kjennskap til forskrifter, normer og lover. Per Iver Strand er utdannet elektromontør gr. L og som fagtekniker innenfor elkraftteknikk. Utover dette innehar Per Iver Strand en bachelor innenfor elkraft. I 2016 gjennomførte også Per Iver spesialutdanning innenfor elektrorelatert brannetterforskning og har også hatt flere saker på fagfeltet i 2016 og 2017.

Nasjonal sertifiseringsordning er i prosess

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er i ferd med å ta fram en nasjonal sertifiseringsordning for eltakstmenn. Det er uvisst når denne sertifiseringsordningen er på plass.
Nemko har tidligere hatt en privat sertifiseringsordning for eltakstmenn. De som ble sertifisert i denne ordningen beholder sin godkjenning.
Det er et stort behov for eltakstmenn og Elektroskolen gjennomfører kurs. Nemko ser det som en samfunnsoppgave å bidra til utdanning av eltakstmenn og administrerer derfor eksamen og godkjenning av deltakere som gjennomfører kurs ved Elektroskolen. Kandidatene får et godkjenningsbevis som eltakstmann iht .Elektroskolens ES GL 9099.
Dagens godkjenningsordning administreres av Nemko. Kandidatene deltar på kurs i regi av Elektroskolen. Kurset avsluttes med eksamen.