Takstbransjen forener kreftene

NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF) slår seg sammen, og etablerer en felles organisasjon for hele takstbransjen.

Hensikten er å øke vår samlede slagkraft i spørsmål som berører bransjen, og samtidig effektivisere et omfattende service- og tjenestetilbud til medlemmene, sier Audun Bøhn, styreleder i NITO Takst. Hovedstyret i ingeniørorganisasjonen NITO, som også utgjør generalforsamlingen i NITO Takst, ga sitt endelige ja til samordningen denne uken. Tidligere i sommer gjorde NTFs generalforsamling tilsvarende vedtak. Den praktiske samordningen vil skje i løpet av høsten.

Det har skjedd omfattende endringer innenfor eiendomsomsetningen i Norge de senere årene. I prosessene rundt dette har vi som organisasjoner stått opp for bransjens integritet og forbrukernes trygghet. I slike sammenhenger blir vi nå en samlet og enda tydeligere stemme, sier Bøhn. I tillegg til eiendom har takstmenn oppgaver knyttet til for eksempel industri, landbruk og skadeoppgjør. Samordningen forenkler og styrker dialogen med andre parter på alle disse områdene, påpeker Bøhn.

 

Takstmannens kompetanse

NTF-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Vi er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli medlem, og vi stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning.
Helt fra starten i 1957 har Norges TakseringsForbund (NTF) arbeidet for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen alle former for taksering
I tråd med dette er våre vedtekter, lover og etiske regler videreutviklet og styrket. I tillegg er kravene til utdanning og løpende faglig oppdatering tydelige og strenge.
NTF sertifiserer sine takstmenn basert på dokumentert kompetanse. Ordningen utvikles kontinuerlig og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er en viktig del av arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjekunnskap.
Vi anser det som svært viktig at NTFs medlemmer til enhver tid kan oppfylle markeds krav og samfunnets forventninger til bransjens rolle. God utdanning, jevnlig etterutdanning og et solid sertifiseringssystem bidrar til dette.

Det er kun NTFs takstutdanning som kvalifiserer til medlemskap i NTF. NTF-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge.
Utdanningen tilbys gjennom NTFs datterselskap Norges Eiendomsakademi.

Eltaksering


El-kontroll er et område av stor betydning i arbeidet for å forebygge branner. NTFs spesialister gir uavhengige vurderinger av elsikkerhet og takserer installasjoner.
Målet med en el-kontroll er å sjekke om installasjonene og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, og å påpeke eventuell risiko ved feil og mangler.
Elsikkerheten i norske boliger kan med fordel kontrolleres bedre og oftere enn i dag. Nær halvparten av alle bygningsbranner her i landet skyldes elektrisitet.
At en bygning er ny, er ingen garanti mot elektriske feil. El-takstmenn finner jevnlig mangler også i nyoppførte bygg. De fleste oppdrag er imidlertid knyttet til overtakelse av eldre hus og vurdering av behov for oppgradering i gamle elanlegg.
Jevnlig el-kontroll som element i arbeidet med brannforebygging ventes å bli mer etterspurt i årene fremover, ikke minst som følge av påtrykk fra forsikringsbransjen.

Taushetsplikt

Takstmenn tilsluttet NTF er vant til å behandle fortrolige opplysninger. Som kunde kan du være trygg på at informasjon ikke tilflyter uvedkommende. Vi har en egen instruks som omhandler taushetsplikt. Rapporter leveres ikke til andre enn oppdragsgiver.

Uavhengighet

Alle medlemmer i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet. Takstene de leverer skal være upåvirket av partsinteresser. Kravene til habilitet er sammenlignbare med de som i henhold til Domstolloven gjelder i rettsvesenet.