OM OSS

Eiendomstakst1 AS
Skade, reklamasjon og eierskiftesaker innenfor elektro

Innenfor elektro dekker vi hele Norge

Vi er en av svært få takseringsselskaper som tilbyr både byggtakst og el.takst. I tillegg har selskapet kvalitetssikret sin kompetanse gjennom sertifisering gjennom både Det Norske Veritas GL (DNV) og Nemko. Sertifiseringen gjennom DNV) ble imidlertid avsluttet i 2017. Årsaken var at vi oppfattet dette som fravær av faglig utbytte og følgelig en ren kostnad for bruk av logo som profilering.

Eiendomstakst1 AS har både formelt og uformelt samarbeid med flere advokatkontor og forsikringsselskap. Gjennom selskapets nettverk i både eltakstmiljøet og innenfor byggtakstmiljøet hos spesielt Norsk takst har selskapet en stor bredde hva gjelder kompetanseutveksling og kvalitetssikring.

Våre kunder
Mange av våre kunder er privatpersoner som har kjøpt en bolig hvor de mistenker at det elektriske anlegget muligens ikke er slik som selger av boligen har opplyst om. I tillegg er det ofte også mistanke om at det er utført installasjoner av privatpersoner som ikke har tillatelse til slikt arbeid.

Forsikringsselskap, advokatkontor og domstolene benytter vår kompetanse som sakkyndig i skadesaker, eierskiftesaker og ved tilstandsvurdering.

Eiendomsbesittere og eiendomsutviklere benytter våre tjenester ved  løpende kontroll og ved nye prosjekter.

Sameier og borettslag benytter oss ved utarbeidelse av lovpålagt internkontroll og ved periodisk kontroll. Vi er også foretrukket ved takster/vedlikeholdsrapporter.

Elektroinstallatører benytter oss ved tredjeparts kontroll og som uavhengig aktør ved reklamasjons- og tilstandsvurdering. Vi har også avtaler med enkelte installatører på både Romerike og i Oslo om både bistand og erfaringsutveksling.

Vi har til enhver tid samarbeidsprosjekter med byggmester fra Oslo. Vi ser ser fordelen med å kunne tilby våre kunder en større bredde av de totale tjenesteområder.

Eiendomstakst1 AS – historisk opprinnelse
Selskapet ble opprinnelig stiftet med navnet Silsand Eiendommer AS (19.09.2005) og har frem til 2014 jobbet med forvaltning og utvikling av eiendommer. Januar 2015 skiftet selskapet navn til Eiendomstakst1 AS og har endret sin virksomhet fra eiendomsutvikling til boligtaksering for både bygg og elektro. Senhøsten 2017 fusjonert selskapet med Teddy Eiendom AS  (som ble stiftet av Per Iver Strand 09.11.2001).
Selskapet har pr. i dag en ansatt – daglig leder og elektroingeniør Per Iver Strand.

 

Om Per Iver Strand
Per Iver Strand er utdannet elektromontør gr. L, fagtekniker innenfor elkraftteknikk samt en bachelor (høyskoleingeniør) innenfor elkraftteknikk. Videre har Per Iver Strand gjennomført eltakst-utdanning hos Elektroskolen AS med påfølgende sertifisering hos Nemko. Per Iver har også gjennomført spesialisering innenfor elektrorelatert brannetterforskning.

Per Iver Strand er sertifisert gjennom Nemko for eltakst bolig (skade/tilstand/eierskifte), elektrotermografi iht NEK 405.1, el.kontroll bolig ihht NEK 405.2, elkontroll næring iht NEK 405.3 samt at Eiendomstakst1 AS innehar foretaksgodkjenning iht NEK 405.4. I tillegg spesialutdanningen innenfor elektrorelatert brannetterforskning.

På nasjonalt nivå er eltakstordningen under bearbeiding og Per Iver Strand er medlem av NK 219 – komiteén som er satt til å å utarbeide denne.

Innenfor det byggfaglige har Per Iver Strand gjennomført sin utdanningen hos NITO Takst. NITO Takst AS og Norges takseringsforbund har nå fusjonert og Per Iver er medlem i det nye forbundet –  «Norsk takst.»

Gjennom egne eiendomsselskaper har han i løpet ca 15 år imidlertid utviklet en bred fagkompetanse som utøvende håndverker innenfor ulike fagdisipliner i egen eiendomsportefølje.
I perioden 2009 – 2014 har Per Iver vært ansatt som prosjekt- og byggeleder for ulike større og mindre byggeprosjekter i regi av Molde Eiendom KF (eiendomsselskapet til Molde kommune) og Forsvarsbygg.

 

Godkjenninger el.takst (sertifisert av Nemko) :

 • Tilstandsrapport bolig
 • Eierskifterapport bolig
 • Reklamasjonstakst bolig
 • NEK 405.1 – Elektrotermografi
 • NEK 405.2 – Brannforebyggende el.kontroll bolig
 • NEK 405.3 – Kontroll næring
 • NEK 405.4 – Foretaksgodkjenning

Godkjenninger byggtakst:

 • Tilstandsrapport samt verdi og lånetakst innenfor aksje-/ aksjeleiligheter, andelsleiligheter og seksjonsleiligheter.
 • Mindre næringseiendommer.
 • Tomter (bolig og næring).
 • Skade- og reklamasjonstaksering.