OM OSS

Eiendomstakst1 AS
Arbeidsområde: skade, reklamasjon og eierskiftesaker innenfor elektro

Innenfor elektro jobber vi i hele Norge.

Vi er en av svært få takseringsselskaper som tilbyr både byggtakst og el.takst. I tillegg har selskapet kvalitetssikret sin kompetanse gjennom sertifisering gjennom både Norsk takst og Nemko.

Eiendomstakst1 AS har både formelt og uformelt samarbeid med flere advokatkontor og forsikringsselskap. Gjennom selskapets nettverk i både eltakstmiljøet og byggtakstmiljøet hos spesielt Norsk takst har selskapet en stor bredde hva gjelder kompetanseutveksling og kvalitetssikring.

Våre kunder
Mange av våre kunder er privatpersoner som har kjøpt en bolig hvor de mistenker at det elektriske anlegget muligens ikke er slik som selger av boligen har opplyst om. I tillegg er det ofte også mistanke om at det er utført installasjoner av privatpersoner som ikke har tillatelse til slikt arbeid.

Forsikringsselskap, advokatkontor og domstolene benytter vår kompetanse som sakkyndig i skadesaker, eierskiftesaker og ved tilstandsvurdering.

Eiendomsbesittere og eiendomsutviklere benytter våre tjenester ved  løpende kontroll og ved nye prosjekter.

Sameier og borettslag benytter oss ved utarbeidelse av lovpålagt internkontroll og ved periodisk kontroll. Vi er også foretrukket ved takster/vedlikeholdsrapporter.

Elektroinstallatører benytter oss ved tredjeparts kontroll og som uavhengig aktør ved reklamasjons- og tilstandsvurdering. Vi har også avtaler med enkelte installatører på både Romerike og i Oslo om både bistand og erfaringsutveksling.

Vi har til enhver tid samarbeidsprosjekter med byggmester fra Oslo. Vi ser ser fordelen med å kunne tilby våre kunder en større bredde av de totale tjenesteområder.

Om Per Iver Strand
Per Iver Strand jobber på femte året på heltid som eltakstmann og har eierskiftesaker/reklamasjoner og skadesaker som det primære arbeidsfeltet. De senere årene har Per Iver vært mye i retten både som sakkyndig vitne og som rettsoppnevnt sakkyndig. Han er også Norsk takst sin representant i Normkomiteén NK219 som er den nye ordningen som jobber med en nasjonal standardisering av eltakstbransjen.

Formelt er Per Iver utdannet elektromontør gr. L, fagtekniker innenfor elkraftteknikk samt en bachelor (høyskoleingeniør) innenfor elkraftteknikk. Videre har Per Iver Strand gjennomført eltakst-utdanning hos Elektroskolen AS med påfølgende sertifisering hos Nemko. Per Iver har også gjennomført spesialisering innenfor elektrorelatert brannetterforskning.

Innenfor det byggfaglige har Per Iver gjennomført sin utdanningen hos NITO Takst, men etter fusjonen i takstbransjen er han medlem i det nye forbundet –  Norsk takst.

Godkjenninger el.takst (sertifisert av Nemko) :

 • Tilstandsrapport bolig
 • Eierskifterapport bolig
 • Reklamasjonstakst bolig
 • NEK 405.1 – Elektrotermografi
 • NEK 405.2 – Brannforebyggende el.kontroll bolig
 • NEK 405.3 – Kontroll næring
 • NEK 405.4 – Foretaksgodkjenning.

Godkjenninger byggtakst:

 • Tilstandsrapport samt verdi og lånetakst innenfor aksje-/ aksjeleiligheter, andelsleiligheter og seksjonsleiligheter.
 • Mindre næringseiendommer.
 • Tomter (bolig og næring).
 • Skade- og reklamasjonstaksering.