Prisliste pr. 01.01.2020

PRISER ELTAKST
Beskrivelse Pris ex mva Pris inkl mva
Timesats Kr. 1.300.- Kr. 1.625.-
Kjøring – pr km i forbindelse med oppdraget Kr. 7.- Kr. 8,75.-
Tilstandsrapport – ulike spesifiseringer
Brukt bolig: Leilighet inntil 50 m2 BRA, inkludert gjennomgang av dokumentasjon Kr. 8.000 Kr.10.000
Brukt bolig: Leilighet inntil 100 m2 BRA, inkludert gjennomgang av dokumentasjon Kr.10.400 Kr.13.000
Brukt bolig: Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig inntil 150 m2 BRA, inkludert gjennomgang av dokumentasjon Kr.12.000 Kr.15.000
Brukt bolig: Enebolig 150-200 m2 BRA, inkludert gjennomgang av dokumentasjon Kr.16.000 Kr.20.000
Brukt bolig: Enebolig større enn 200 m2 BRA, inkludert gjennomgang av dokumentasjon Etter avtale
Brukt bolig: Tillegg liten hybel, inkludert gjennomgang av dokumentasjon Kr. 4.000 Kr. 5.000
Brukt bolig: Tillegg selvstendig leilighet, inkludert gjennomgang av dokumentasjon Kr.5.600 Kr.7.000
Ny bolig: Leilighet inntil 100 m2, inkludert gjennomgang av dokumentasjon Kr. 8.000 Kr.10.000
Ny bolig: Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig inntil 150 m2 BRA, inkludert gjennomgang av dokumentasjon Kr.10.000 Kr. 12.500
Ny bolig: Enebolig 150-300 m2 BRA, inkludert gjennomgang av dokumentasjon Kr.12.000 Kr.15.000
Skadetakst bolig

Eierskifte/tvistesak/reklamasjon/overtagelsesforretning

El.kontroll bolig ihht NEK 405.2 og 405.3

Vurdering av faktura fra el.firma

Etter avtale

Vi utfører også DD (due diligence) for næringsbygg, dette avtales særskilt.

Elektrotermografering etter medgått tid.

Ved bruk av kalibrert termografikamera av typen FLIR T540 med betjening av sertifisert kontrollør påløper det kr. 1.500,- eks. mva. pr. oppdrag.  Ved bruk av nettalaysator (HT GSC60), jordstrømtang CA 6416 og kabelsøker CA 6681 påløper særskilte priser som avtales pr. oppdrag.

På større oppdrag kan vil tilby rabattert timesats. Ta kontakt for nærmere avklaring.

Byggtakst

Innenfor byggtakst har vi samarbeid med eksterne byggtakstmenn som tilbyr en rekke ulike typer takster og tjenester og vi nevner blant annet skade- og reklamasjonsrapporter, tilstandsrapporter, vedlikeholdsrapporter, verdi- og lånetakst, forhåndstakst, tomtetakst og takst av mindre næringseiendommer. Priser oppgis på forespørsel og i samråd med våre samarbeidende byggtakstmenn.

Trykktesting og termografi

Dette kan gjøres i samarbeid med andre aktører.

Priser oppgis på forespørsel.

Øvre priser

Timesats er kr. 1300.- og avrundet til nærmeste halve/hele time. Oppdragets varighet regnes fra avreise kontor til retur og avsluttet påfølgende kontorarbeider med rapportering og forsendelse.

Henvendelser per telefon og epost med behandling/svar følger tilsvarende sats, men basert på intervaller på 15 minutter. Minstesats er derfor 15 minutter.

Kjøring ut fra kontoret i Snarøya/Lørenskog kommer i tillegg. Ved kjøring påløper ordinær timesats. I tillegg kr. 7.- eks mva (dvs kr. 8,75.-) og evt. bomring og parkeringsavgift.

For større prosjekter og ved faste kundeforhold kan det avtales særskilte og lavere satser.

Winger & Strand AS blir i enkelte tilfeller engasjert av andre foretak og i slike tilfeller kan det påløpe påslag. For disse tilfellene blir prisene opplyst i forkant.

Ta kontakt på:  post@wingerstrand.no eller ring oss på tlf.nr. 92 80 60 32 / 95 02 99 22.