Prisliste pr. 01.01.2018

PRISER ELTAKST
Beskrivelse Pris ex mva Pris inkl mva
Timesats Kr. 1.300.- Kr. 1.625.-
Kjøring – pr km i forbindelse med oppdraget Kr. 7.- Kr. 8,75.-
Tilstandsrapport – ulike spesifiseringer
Leilighet inntil 120 m2 BRA Kr. 8.000.- Kr.10.000.-
Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig inntil 150 m2 BRA Kr.10.000.- Kr.12.500.-
Enebolig inntil 200 m2 BRA Kr.14.000.- Kr.17.500.-
Enebolig inntil 300 m2 BRA Kr.16.000.- Kr.20.000.-
Enebolig/tomannsbolig/flermannsbolig større 300 m2 BRA Avtales særskilt
Tillegg utleieenhet inntil 60 m2 BRA Kr.4.000.- Kr.5.000.-
Skadetakst bolig Etter avtale
Eierskifte/tvistesak/reklamasjon/overtagelsesforretning Etter avtale
Kartlegging av elektromagnetisk stråling Etter avtale
Vurdering av faktura fra el.firma Etter avtale
El.kontroll bolig ihht NEK 405.2 og 405.3 Etter avtale

Elektrotermografering etter medgått tid.

Ved bruk av kalibrirert termografikamera av typen FLIR 420 bx med betjening av sertifisert kontrollør påløper det kr. 1.500,- eks. mva. pr. oppdrag.  Ved bruk av nettalaysator (HT GSC60), jordstrømtang CA 6416 og kabelsøker CA 6681 påløper særskilte priser som avtales pr. oppdrag.

 

På større oppdrag kan vil tilby rabattert timesats. Ta kontakt for nærmere avklaring.

 

Byggtakst

Innenfor byggtakst har vi samarbeid med byggtakstmenn som tilbyr en rekke ulike typer takster og tjenester og vi nevner blant annet skade- og reklamasjonsrapporter, tilstandsrapporter, vedlikeholdsrapporter, verdi- og lånetakst, forhåndstakst, tomtetakst og takst av mindre næringseiendommer. Priser oppgis på forespørsel og i samråd med våre samarbeidende byggtakstmenn.

 

Trykktesting og termografi

Dette kan gjøres i samarbeid med andre aktører.

Priser oppgis på forespørsel.

 

Øvre priser

Timesats er kr. 1300.- og avrundet til nærmeste halve/hele time. Oppdragets varighet regnes fra avreise kontor til retur og avsluttet påfølgende kontorarbeider med rapportering og forsendelse.

Henvendelser per telefon og epost med behandling/svar følger tilsvarende sats, men basert på intervaller på 15 minutter. Minstesats er derfor 15 minutter.

Kjøring ut fra kontoret i Oslo kommer i tillegg. Ved kjøring påløper ordinær timesats. I tillegg kr. 7.- eks mva (dvs kr. 8,75.-) og evt. bomring og parkeringsavgift.

For større prosjekter og ved faste kundeforhold kan det avtales særskilte og lavere satser.

 

Ta kontakt på: post@eiendomstaksten.no eller ring oss på tlf.nr. 92 80 60 32.