Eiendomstakst1 AS tilbyr følgende tjenester:
– El.takst (hele Norge)
Vi tilbyr følgende tjenester innenfor eltakst:

  1. Tilstandsvurdering bolig (generelt, ved kjøp, salg og overtagelse).
  2. Skadetaksering bolig.
  3. Eierskiftesaker/tvistesaker bolig.
  4. Brannforebyggende el.kontroll bolig ihht NEK 405.2 – gir ofte rabatt på boligforsikringen.
  5. Kontroll sameier, borettslag og næringseiendom iht NEK 405.3.
  6. Elektrotermograferingiht NEK 405.1.
  7. Due dilingence innenfor elektro.
  8. Sakkyndig vitne og rettsoppnevnt sakkyndig.

I tillegg tilbyr vi følgende:

Trykktesting og byggtermografi

Sammen med byggtaksmann og byggmester gjennomfører vi trykktesting supplert termografi av boliger.  Tetthetskontroll eller trykktesting har lenge blitt praktisert for å måle luftgjennomgangen til en bygningskonstruksjon. Det er nå allment kjent at luftlekkasjer utgjør en stor andel av det samlede varmetapet i bygg. Utilsiktede luftlekkasjer bidrar også til økt fare for kondens med etterfølgende sopp- og råteskader. På bakgrunn av dette, stilles det stadig strengere krav til lufttetthet i bygg.

Overtagelsesforretning

Etter å ha erfart et stort antall reklamasjonssaker basert på byggefeil fra flere fagdisipliner har vi gått i samarbeid med ekstern byggtakstmann med lang erfaring fra slike saker.
Sammen med ekstern byggtakstmann tilbyr derfor en tverrfaglig vurdering av eiendommen hvor bygg, våtrom og elektro er i fokus. Til tross for at det benyttes store og kjente entreprenører erfarer vi ofte avvik på både utførelse og ikke minst dokumentasjon. Vi erfarer at boligkjøpere ikke vet hva de har krav på mht. dokumentasjon og derfor er vår fagkompetanse avgjørende.
Ved overtagelse ønsker vi sammen med ekstern byggtakstmann å vurdere salgsoppgave, kjøpekontrakt, evt. budskjema og ikke minst komplett FDV-perm for eiendommen. Relevante forhold omkring fellesareal (for sameier og borettslag) er også aktuelt.
På befaring ønsker ekstern byggtakstmann å vurdere spesielt bad hvor fallforhold, membran og dokumentasjon på utførelse samt at det er ønskelig å kunne demontere enkelte deksel/rammer for innfelt installasjon på elektro.

Bistand på visning: elektrofaglig vurdering

Ved kjøp og salg av bolig er det vanlig å tenke at takstmannen er på selgers side, men det kan være smart å ta med seg en takstmann også når du skal kjøpe bolig. Her har vi også samarbeid med ekstern byggtakstmann som sammen med Eiendomstakst1 kan foreta en tverrfaglig vurdering av eiendommen.

Kartlegging av lavfrekvent elektromagnetisk stråling

Selskapet innehar spesialkompetanse for å kartlegge omfanget av evt lavfrekevnt elektromganetisk felt. Dette kan være aktuelt i forkant av kjøp eller salg, evt i forbindelse med leieforhold.
Vi tilbyr bistand enten i form av fastpris eller timepris, med eller uten rapport.

Tilstandsrapport elektro

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si gjeldende elektroforskrift.